Col·lecció "Recerques" (7)

 • Edició Reus: Carrutxa, 2010
 • Preu Exhaurit
 • Edició Carrutxa i Parc Natural de la Serra de Montsant, 2008
 • Edició Carrutxa i Parc Natural de la Serra de Montsant, 2008
 • Edició Carrutxa i Parc Natural de la Serra de Montsant, 2007
 • Descripció

  Als pobles de Montsant, en el passat, els molins hidràulics hi constituïren una indústria bàsica per a l’obtenció de farina...

 • Preu 1 €
 • Edició Carrutxa i Parc Natural de la Serra de Montsant, 2007
 • Descripció

  Aquest quadern sobre els masos de la serra de Montsant és fruit d'una monografia molt més extensa dedicada a l'estudi...

 • Preu 1 €
 • Edició Reus, 2001 [Segona edició, 2003]
 • Descripció Síntesi de la recerca efectuada per Joaquim Calvo i Anna Figueras a l'entorn de la història del conreu de la...
 • Preu 1,5 €
 • Edició Ulldemolins, 2001
 • Descripció Síntesi d'una experiència de recerca realitzada per un equip interdisciplinari de Carrutxa, que comptà amb la participació activa de diverses...
 • Preu 0,60€