El Priorat, la vinya i el vi

  • Edició: Reus, 2001 [Segona edició, 2003]
  • Descripció: Síntesi de la recerca efectuada per Joaquim Calvo i Anna Figueras a l'entorn de la història del conreu de la vinya i la producció vinícola de la comarca del Priorat. El treball forma part del programa «Priorat» de l'IPEC.
  • Preu: 1,5 €