Els refugis antiaeris
de la Guerra Civil a Reus

Cr├Ędits

Recerca i documentació:

Fotografies:

Digitalizació de documents:

Disseny i programació:

Agraïments:

I a totes les persones que han aportat el seu testimoni en el transcurs de la recerca sobre els bombardeigs a Reus.

Fonts i bibliografia: