Les esteles discoïdals dels Països Catalans

  • Autor: Joan Menchón i Arantxa Tévar (ed.)
  • Edició: Reus, 1993 (245 p.)
  • Descripció: L'estudi de l'estela funerària ha estat motiu de diferents treballs a Euskadi, Navarra, Castella, el Llenguadoc i altres països. Malgrat això, els Països Catalans comptaven amb ben poca bibliografia sobre el tema en el moment de la publicació d'aquest llibre, que recull les comunicacions presentades a les jornades organitzades a Reus per la nostra associació i que van servir de punt de partida per a diferents treballs d'inventari i estudi sobre aquestes peces.
  • Preu: 12, 5 €