El ball de Sant Abdó i Sant Senén, patrons de la vila d'Almoster per vot de poble

  • Autor: Edició a cura d'Antonieta Prats Sobrepere
  • Edició: Reus, 2004 (136 p.)
  • Descripció:

    El teatre popular té, al Camp, el Penedès, el Priorat i la Conca, una expressió característica. Els balls parlats són peces de teatre de carrer, que es representaven/representen en el context d’una festa, a la plaça, però que també han estat presents en els seguicis i les processons.

    Aquesta és una documentada edició dels textos del ball hagiogràfic referit als sants patrons de la vila d’Almoster, comparant les diverses versions, senceres o fragmentàries, conservades. Inclou també la nova versió que ha estat representada el 2004 en forma de lectura dramatitzada.

  • Preu: 12 €