L'antic Hospital de Reus i el seu barri

  • Autor: Ezequiel Gort
  • Edició: Reus, 2006 (118 p.)
  • Descripció:

    El 2005, amb motiu de complir-se els vuit-cents anys de l’existència documentada de l’Hospital de Reus i del carrer –aleshores només un camí– que avui porta aquest nom i que, de sempre, va comunicar l’hospital amb la plaça i amb l’església de Sant Pere, Carrutxa, amb la col·laboració de l’Arxiu Municipal de Reus, va organitzar diverses activitats divulgatives. Com a resultat final es publica aquest llibre d’Ezequiel Gort, que recull i amplia considerablement el contingut d’aquelles activitats i el posa a l’abast de tothom.

    L’autor hi fa un recorregut per bona part dels vuit-cents anys d’història documentada de l’hospital i del barri que es va generar al seu redós, en concret, durant el llarg període en què l’hospital va ser en aquest indret, és a dir, entre cap a 1205 i 1843. A més de l’hospital, s’hi aprofundeix especialment en l’entorn, en la formació dels carrers, els edificis i les institucions que va acollir al llarg dels temps, però sobretot incideix en la vida diària de les persones que hi vivien, en les formes del treball quotidià, la religiositat, el joc i la festa.

    Avui, el barri s’està transformant en profunditat, hi han desaparegut alguns vells carrers i se’n dibuixen de nous. El mateix carrer de l’Hospital està immers en un ritme frenètic de canvi. Sembla oportú, doncs, deixar-ne prou testimoni de com s’ha format i del que ha estat el vell barri.

  • Preu: 15 €