Aproximació geolingüística als parlars del Priorat

  • Autor: Pere Navarro Gómez
  • Edició: Reus, 2000 (94 p.) - 2a edició, 2012
  • Descripció:

    Aquest llibre és un tast de la variació que la llengua catalana presenta a la comarca del Priorat. No s'ha tingut la pretensió de dur a terme un treball exhaustiu, però s'ha volgut oferir, per primera vegada, informació sobre la totalitat de localitats de la comarca. Pere Navarro és professor del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Rovira i Virgili, i un apassionat de l'estudi de la variació lingüística, especialment la geogràfica.

    Acompanyen aquest estudi un total de 72 mapes on apareixen representades variants fonètiques, morfològiques i lèxiques dels parlars del Priorat.

  • Preu: 16 €