Lo Molinar. Literatura popular catalana del Matarranya i Mequinensa (1: Narrativa i teatre)

 

  • Autor: Artur Quintana (coord.)
  • Edició: Calaceit, 1995 (356 p.)
  • Descripció:

    En la narrativa, molt més que en els gèneres altament ritualitzats del cançoner, el refranyer i les endevinalles, és on es manté més clarament, en passar-lo a negre sobre blanc, la capacitat artística del narrador oral. Una cançó, una oració, un refrany o una endevinalla, en passar a l'escrit, no deixen translluir pràcticament res de com ens han estat cantades o recitades, o si l'informant ho deia posant-hi l'ànima o sense cap mena d'esma, per citar dos exemples extrems. Ben al contrari passa en la narrativa. Llevat de fòrmules ritualitzades de començament i acabament, la resta del text permet al narrador de donar sortida a les qualitats artístiques pròpies, les quals, l'escrit, pot recollir en gran part.

    Aquest primer volum, dedicat a la literatura popular de la comarca aragonesa catalanoparlant del Matarranya, se centra en la narrativa popular (contes, llegendes, rondalles, acudits o facècies) i el teatre vinculat a festes com Sant Antoni o el Carnestoltes.

    En col·laboració amb l'Instituto de Estudios Turolenses i l'Associació Cultural del Matarranya

  • Preu: 15 €