Els senyors feudals de Reus

 

  • Autor: Ezequiel Gort
  • Edició: Reus, 1989 (78 p.)
  • Descripció:

    El llibre ens apropa al coneixement històric de la senyoria reusenca mitjançant una breu síntesi biogràfica dels cambrers de la Seu de Tarragona, senyors de Reus, entre 1307 i 1539. Amb voluntat divulgativa, s'hi presenten les estructures bàsiques del senyoriu de Reus, la castlania i la cambreria de la Seu tarragonina.

  • Preu: 9 €