Reus: la formació d'una ciutat

  • Autor: Josep M. Gort i Ezequiel Gort
  • Edició: Reus, 1986 (118 p.)
  • Descripció: Editat amb motiu de l'exposició del mateix títol, organitzada per commemorar el vuitè centenari de les cartes de població reusenques, el llibre presenta una visió de síntesi del procés de desenvolupament urbanístic de la ciutat en aquests vuit segles, contextualitzat amb diverses notícies sobre diferents aspectes de l'activitat econòmica, la situació política o la vida quotidiana dels seus habitants. El llibre reprodueix un seguit de dibuixos que mostren l'evolució de la ciutat al llarg dels segles. En col·laboració amb l'Ajuntament de Reus
  • Preu: Exhaurit