El «Llibre Vermell» de Falset. Privilegis i ordinacions de la vila als segle XIII i XIV

  • Autor: Introducció, transcripció i notes d’Ezequiel Gort Juanpere
  • Edició: Carrutxa i Ajuntament de Falset, 2005 (72 p.)
  • Descripció:

    A Catalunya, en els temps medievals, a manca d'un dret normatiu general, els pobles van anar configurant el seu propi dret a partir de diverses fonts, principalment a partir del costum. Primerament es tractaria d'un dret no escrit que després, amb el temps, va ser fixat amb ordinacions.

    El Llibre Vermell de Falset, redactat a partir de 1371, es va conservar fins a l'inici del segle XIX, quan va desaparèixer, conjuntament amb tot l'arxiu de la vila, a causa de la guerra del Francès. Sortosament, però, amb anterioritat, a la darreria del segle XVIII, se'n va fer un resum força extens, gràcies al qual avui podem conèixer el seu contingut. L'actual edició del Llibre Vermell s'ha basat en aquest resum i presenta una reconstrucció de com era el llibre original, a la vegada que recull el conjunt de textos normatius coneguts.

  • Preu: 8 €