Festa i guerra. Crònica de la visita de Ferran VII a Reus, el 1814

  • Autor: Edició de Montserrat Flores. Transcripció d'Alfredo Redondo
  • Edició: Reus, 2001 (78 p.)
  • Descripció:

    Les solemnitats són festes excepcionals en commemoració d'un fet polític o d'una victòria militar, amb motiu de la visita d'algun personatge notable a la vila o en acció de gràcies a la divinitat pels favors rebuts. Les solemnitats són festes d'exaltació del poder en les quals participen, de forma diferenciada, els diferents estaments socials. Montserrat Flores estudia aquí la visita de Ferran VII a Reus a partir de les cròniques municipals i analitza com aquestes són fetes amb l'objectiu d'esdevenir testimoni per al futur, si s'escau, de la fidelitat al monarca. Alfredo Redondo transcriu la Suscinta relación de las demostraciones con que se esmeró la villa de Reus en obsequio de su amado monarca don Fernando VII, un text publicat el 1814 que recull aquests esdeveniments.

  • Preu: 7 €