Sant Pere i el campanar. La construcció i les transformacions de l'edifici de la Prioral reusenca.

 

  • Autor: Ezequiel Gort
  • Edició: Reus: Carrutxa, 2008 (136 p.)
  • Descripció:

    Aquest llibre ens ofereix una visió àmplia del procés constructiu del temple prioral de Reus i de la seva evolució, seguint pas a pas les diferents intervencions arquitectòniques que ha conegut l'edifici, ja fos de creixement, de manteniment o bé de remodelació, des del segle XVI fins a l'actualitat. Però el treball no es queda només en això, sinó que aprofundeix en el coneixement del temple anterior, medieval, i aporta una breu notícia de la comunitat de preveres que el serví i de les devocions dels reusencs en temps medievals i moderns.

  • Preu: 15 €