La Tronada, festa a Reus

  • Autor: Montserrat Flores i Salvador Palomar
  • Edició: Reus, 2001 (84 p.)
  • Descripció: Una manifestació festiva esdevé emblemàtica per a una població per raó de la seva singularitat en el territori –malgrat que, antigament, pogués ser comuna a nombroses poblacions– i perquè s’identifica amb la festa fins al punt de fer-se indispensable. Això que ha succeït amb fets tan diversos com un ball, una tonada musical o una beguda, passa a Reus amb la Tronada, una antiga forma de preparar la pirotècnia que ha perviscut com a senyal de festa major a la ciutat. Un rec de pólvora uneix un seguit de peces de ferro –els mascles o morters–, que, disposats a la plaça del Mercadal, esclaten com a anunci de la festa o al pas dels seguicis festius. El llibre documenta les tronades com a part de la festa reusenca des del segle XVII i, amb abundants il·lustracions, ens apropa a aquesta espectacular forma d’artesania pirotècnica.
  • Preu: 18 €